CA_sollentuna_arbeta_med_missbruk_beroende.jpg

Tillsammans kan vi hjälpa fler

CA fungerar för många som ett viktigt komplement till annan form av vård och behandling. Gemenskapen kan vara till stor hjälp för att uppnå varaktig nykterhet för en beroende, t ex. efter en avslutad behandling.

CA är en icke-professionell, ideell rörelse av beroende som hjälper varandra att bli och förbli nyktra. CA erbjuder en världsomfattande stödjande gemenskap och ett varaktigt program (CA:s tolv steg) för tillfrisknande, i vilket det ingår att hjälpa andra bla. genom sponsorskap. Det finns inga kostnader eller avgifter för medlemskap. CA är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag och tar inte emot ekonomiskt stöd utifrån. CA är inte en drogspecifik gemenskap utan är öppen för alla som har en önskan att sluta använda droger och alkohol.

Vi i CA är inga experter på medicinska, samhällspolitiska eller religiösa frågor och vi har inte heller någon åsikt i dessa frågor. Men vi har en unik erfarenhet av vad det innebär att vara beroende av droger och alkohol och att tillfriskna från beroende. Vi har en lösning som fungerar långsiktigt för oss.

Du som arbetar med missbruksrelaterade frågor kan hjälpa de du möter i ditt yrke genom att tillhandahålla information om CA. Beställ informationsmaterial genom att fylla i formuläret längst ner på sidan eller mejla till info@ca-sollentuna.se. Hit kan du också vända dig om du har andra frågor. Du når oss även på vårt journummer 0723-766 765, där du kan lämna ett meddelande om vi inte svarar.

CA Sollentuna har ingen fast besöksadress eller postadress, men du är välkommen att besöka oss på ett möte för att se hur det fungerar. Vi träffas varje söndag klockan 15.00–16.00 i Tintomararummet, Aniaraplatsen 2, Sollentuna. Varmt välkommen!

Eftersom vi är anonyma så finner du inga personnamn eller personliga kontaktuppgifter på denna sajt.

 

S&I – EN DEL AV CA SOM NÅR UT TILL DE SOM ÄNNU INTE TAGIT SIG TILL ETT MÖTE

CA:s gemenskap har som huvudsyfte att föra budskapet om tillfrisknade vidare till de beroende som fortfarande lider. Ett sätt vi gör detta på är genom att besöka t ex. fängelser, psykiatriska kliniker, avdelningar för avgiftning, behandlingshem, halvvägshus osv. för att berätta om de tolv stegen och om att CA finns. Den kommitté inom CA som arbetar med att nå ut på dessa platser kallas för S&I (sjukhus & institutioner).

Det har visats vara mycket effektivt när en tillfrisknande beroende delar med sig av sin erfarenhet, sin styrka och sitt hopp till en annan beroende. Den som har ett problem med droger eller alkohol kan identifiera sig och ta till sig budskapet om att ett liv utan droger och alkohol är möjligt och roligt.

Om du arbetar på en plats som skulle vilja ha besök av S&I så kan du mejla till s.o.i@ca-sweden.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person.

 

CA i korthet

 • CA står för ”Cocaine Anonymous” (Anonyma Kokainister), men är trots namnet inte en drogspecifik gemenskap.

 • CA:s tolv steg är hämtade från Anonyma Alkoholisters (AA) tolv steg och utgår ifrån lösningen så som den beskrivs i Anonyma Alkoholisters Stora Bok.

 • CA startade 1982 i Kalifornien och har funnits i Sverige sedan 2003.

 • CA finns idag i 25 länder.

 • CA i Sverige har inget huvudkontor och inga anställda utan består av tillfrisknande beroende i olika mötesgrupper och kommittéer.

 • CA är självförsörjande och tar inte emot ekonomiska bidrag utifrån.

 • CA är självständigt och har ingen anknytning till andra organisationer eller rörelser.

 • CA driver inte behandlingshem och är inte religiöst.

 • CA tar inte ställning i samhällsdebatter kring droger och alkohol (eller andra frågor).

 • Det enda villkoret för medlemsskap är en önskan att sluta använda droger och alkohol.

 • CA:s enda syfte är att hjälpa den beroende som fortfarande lider.

 

Läs mer om CA

CA Sollentunas info till beroende →

CA Sverige →

CA World →

CA_Sollentuna_bestall.jpg

Beställ kostnadsfritt informationsmaterial till din arbetsplats!

Här kan du beställa flyers, posters, visitkort och klistermärken med information om CA Sollentuna att placera i t ex. väntrum.

Jag vill ha följande material: *
Vänligen ange i meddelanderutan om du vill ha ett annat antal än det som är angivet inom parentes.
(valfritt)